Jak dostać dodatkowe świadczenie na emeryturze?

Emerytura z ZUS-u jest wyliczana dla każdego przyszłego emeryta indywidualnie i nie ma możliwości, żeby była ona wyższa, żeby ją zmienić na jakąś inna kwotę. Ale jest możliwość dostania wyższej emerytury i można powiedzieć, że to prosty sposób. Wystarczy skończyć 100 lat a wtedy dostaniemy dodatkowe świadczenie.

Emerytura z ZUS-u jest wyliczana dla każdego przyszłego emeryta indywidualnie i nie ma możliwości, żeby była ona wyższa, żeby ją zmienić na jakąś inna kwotę. Ale jest możliwość dostania wyższej emerytury i można powiedzieć, że to prosty sposób. Wystarczy skończyć 100 lat a wtedy dostaniemy dodatkowe świadczenie.

I nie jest to nowość, takie świadczenia są wypłacane od lat 70. XX wieku, wtedy taką kwotę otrzymało ok. 500 osób. Na dzień dzisiejszy mamy około 3 tys. stulatków i z roku na rok jest ich co raz więcej. Duży wpływ na to ma ciągle rozwijająca się medycyna i rozwój cywilizacyjny, który doprowadza do długowieczności.

W 2008 roku uchwalono ustawę z której wynika kto dla tych osób może wypłacać należne im świadczenie. Mogą to zrobić: ZUS, KRUS, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej. Co rok jest wyliczana nowa stawka, jaka będzie przysługiwać im. I np. osoby, które ukończyły 100 lat do dnia 29.02.2012 r. dostały 2866,66 zł, a dla osób które 100 lat po 29.02.2012 r 2974,69 zł i oczywiście kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kwota ta jest naliczana w momencie ukończenia 100 lat i nie trzeba przesyłać żadnych dokumentów, wniosków. Organy same zajmują się wszystkim. Dodatek ten jest wypłacany co miesiąc dla emerytów i rencistów więc jest dużą pomocą dla tych, którzy potrzebują jeszcze większej opieki i pomocy. Jaka kwota będzie w tym roku dla stulatków? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jedno jest pewne. Osób, które ukończyły 100 lat przybywa i z roku na rok jest ich co raz więcej.

Lata 70. XX 2007 2008 2009 2010
500 1390 1537 1637 1791

Musimy pamiętać również, że żyjemy w czasach gdzie przyrost naturalny jest co raz mniejszy i przez to społeczeństwo się starzeje.

Ostatnio znalazłem informację ONZ na ten starzejącego się społeczeństwa. Pod spodem jest mapka, na której widać różnicę ile procent osób będzie przypuszczalnie w 2050 roku w danym kraju. Wg ONZ wielkość populacji osób starszych wzrośnie o 200mln w ciągu dekady osiągając poziom ponad miliarda, a do 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.